Er bestaat een verhaal

Er bestaat

Er bestaat een verhaal, dat duidelijk laat zien hoe je het leven hoort te leven:

Op een dag was een tovenaar met zijn jonge leerling in de bergen
om zeldzame kruiden te verzamelen. Het was de eerste keer
dat de jongen bergen zag, en hij was niet gewend
aan de gevaren van rotsachtig gebied. Hij rende vooruit
en ineens struikelde hij en kwam heel hard ten val.
Hij schreeuwde van de pijn:”ahh!!” en tot zijn verbazing
herhaalde een stem vanuit de bergen: “ahh!!”
“Wie is daar?”riep de jongen. “wie is daar?”kwam het antwoord.
“Kom te voorschijn, lafaard!!” riep de jongen, die boos begon te worden,
waarop de stem zei: “kom te voorschijn, lafaard!!”
“Je bent het onbenulligste en stomste schepsel dat ik ooit ben tegengekomen”,
schreeuwde hij, maar het enige wat hij terughoorde waren de zelfde woorden.

Inmiddels was de tovenaar aangekomen en de jongen vroeg hem:
“Wat is dit voor toverij?”
De tovenaar glimlachte en zei: “Luister goed, beste jongen.
Men noemt deze toverij een Echo, maar eigenlijk
is het de wijze God van de berg, die ons de allereenvoudigste leefregel leert”.
“Je bent mooi”, riep de tovenaar.
“Je bent mooi”, klonk het antwoord.
“Ik houd van je”, riep de tovenaar.
“Ik houd van je”, antwoordde de echo.
“Kijk”, zei de tovenaar kalm tegen de jongen, “het leven is wat je erin stopt.
Wanneer je louter mooie gedachten denkt, louter mooie woorden spreekt,
louter mooie dingen doet, wordt je beloond en krijg je daar mooie dingen voor terug.
Als je leugens, bedrog en zelfzuchtigheid als bondgenoten neemt,
leef je in een wereld van illusies en hoef je nooit bang te zijn voor de hel,
want daar zit je dan al”.

Copyright – Schaapskudde-Twente 2013/2014