Broos & zwak

Broos en zwak

Als ik eens broos en zwak zal zijn
en niet meer slapen kan van pijn
Doe dan wat nodig is, want och….
die laatste dag verliest men toch.
Ik weet dat het je droef zal maken
dwing toch jezelf niet te verzaken:
Dan, meer dan enig andere dag
blijkt wat je liefde echt vermag.
Wij hadden ’t jaren lang zo goed
dat geeft ons ook die laatste moed
Jij wilt toch ook niet dat ik lijd?
Laat mij dan gaan te rechter tijd
en breng mij waar men hulp mij biedt.
Eén bede slechts; verlaat mij niet!
totdat mijn ogen breken gaan.
Je weet, al is dat later pas
dat dit heus voor mijn bestwil was
Al gaf mijn staart zijn laatste groet
ik lijd niet meer en dat is goed.
Treur niet omdat het Lot bewerkt dat jij,
juist jij, mijn tijd beperkt.
Wij waren toch elkaar zo na!
Laat dat een troost zijn als ik ga.